نحوه فعالسازی گارانتی

1- درج تاریخ خرید، مهر و امضای فروشنده در برگه گارانتی یا دردست داشتن فاکتور معتبر خرید

2- فعال سازی از طریق ارسال پیامک باارسال کد کالای 23 رقمی مندرج در سمت راست بالای ضمانت نامه که باعلامت * مشخص شده است حداکثر ظرف مدت یک هفته به شماره پشتیبانی 30004505003964 با درج نام و نام خانوادگی و شهر محل سکونت.

3- از طریق لینک ثبت گارانتی در سایت کاندید